Analiza industrije - Top 3 metode za procjenu i analizu industrije

Analiza industrije alat je za procjenu tržišta koji koriste tvrtke i analitičari za razumijevanje konkurentske dinamike neke industrije. Pomaže im da shvate što se događa u industriji, npr. Statistika potražnje i potražnje Zakon o opskrbi Zakon opskrbe osnovno je načelo u ekonomiji koje tvrdi da, pod pretpostavkom da je sve ostalo konstantno, raste cijena robe imat će odgovarajući izravni porast njihove ponude. Zakon opskrbe prikazuje ponašanje proizvođača kada cijena robe raste ili pada. , stupanj konkurencije u industriji, stanje konkurencije Prirodni monopol Prirodni monopol je tržište na kojem pojedinačni prodavač može pružiti izlaz zbog svoje veličine.Prirodni monopolist može proizvesti cjelokupnu proizvodnju za tržište po cijeni nižoj od one koja bi bila da postoji više tvrtki koje posluju na tržištu. Prirodni monopol nastaje kada poduzeće uživa opsežne ekonomije razmjera u svom proizvodnom procesu. industrije s ostalim industrijama u nastajanju, budući izgledi za industriju uzimajući u obzir tehnološke promjene, kreditni sustav u industriji i utjecaj vanjskih čimbenika Sistemski rizik Sistemski rizik može se definirati kao rizik povezan s krahom ili neuspjehom tvrtke , industrija, financijska institucija ili cijelo gospodarstvo. Rizik je od velikog neuspjeha financijskog sustava, pri čemu dolazi do krize kada davatelji kapitala izgube povjerenje u korisnike kapitala u industriji.Prirodni monopol nastaje kada poduzeće uživa opsežne ekonomije razmjera u svom proizvodnom procesu. industrije s ostalim industrijama u nastajanju, budući izgledi za industriju uzimajući u obzir tehnološke promjene, kreditni sustav u industriji i utjecaj vanjskih čimbenika Sistemski rizik Sistemski rizik može se definirati kao rizik povezan s krahom ili neuspjehom tvrtke , industrija, financijska institucija ili cijelo gospodarstvo. Rizik je od velikog neuspjeha financijskog sustava, pri čemu dolazi do krize kada davatelji kapitala izgube povjerenje u korisnike kapitala u industriji.Prirodni monopol nastaje kada poduzeće uživa opsežne ekonomije razmjera u svom proizvodnom procesu. industrije s ostalim industrijama u nastajanju, budući izgledi za industriju uzimajući u obzir tehnološke promjene, kreditni sustav u industriji i utjecaj vanjskih čimbenika Sistemski rizik Sistemski rizik može se definirati kao rizik povezan s krahom ili neuspjehom tvrtke , industrija, financijska institucija ili cijelo gospodarstvo. Rizik je od velikog neuspjeha financijskog sustava, pri čemu dolazi do krize kada davatelji kapitala izgube povjerenje u korisnike kapitala u industriji.i utjecaj vanjskih čimbenika Sistemski rizik Sustavni rizik može se definirati kao rizik povezan s krahom ili propadom poduzeća, industrije, financijske institucije ili cijelog gospodarstva. Rizik je od velikog neuspjeha financijskog sustava, pri čemu dolazi do krize kada davatelji kapitala izgube povjerenje u korisnike kapitala u industriji.i utjecaj vanjskih čimbenika Sistemski rizik Sustavni rizik može se definirati kao rizik povezan s krahom ili neuspjehom poduzeća, industrije, financijske institucije ili cijelog gospodarstva. Rizik je od velikog neuspjeha financijskog sustava, pri čemu dolazi do krize kada davatelji kapitala izgube povjerenje u korisnike kapitala u industriji.

Analiza industrije, za poduzetnika ili tvrtku, metoda je koja pomaže razumjeti položaj tvrtke u odnosu na ostale sudionike u industriji. Pomaže im da prepoznaju i prilike i prijetnje koje im dolaze i daje im snažnu predstavu o sadašnjem i budućem scenariju industrije. Ključ za preživljavanje u ovom stalno promjenjivom poslovnom okruženju jest razumijevanje razlika između sebe i konkurencije u industriji i korištenje te u svoju punu korist.

Tema industrijske analize

Saznajte više u tečaju korporativne i poslovne strategije za financije.

Vrste industrijske analize

Postoje tri najčešće korištene i važne metode izvođenja industrijske analize. Tri su metode:

  1. Model konkurentskih snaga (Porterovih 5 snaga) Model konkurentskih snaga Model konkurentskih snaga važan je alat koji se koristi u strateškoj analizi za analizu konkurentnosti u industriji. Ovaj je model češći
  2. Analiza širokih čimbenika (PEST analiza) Analiza širokih čimbenika Analiza širokih čimbenika procjenjuje i sažima četiri makro-čimbenika okoliša: politički, ekonomski, socio-demografski i tehnološki.
  3. SWOT analiza SWOT analiza SWOT analiza koristi se za proučavanje unutarnjeg i vanjskog okruženja tvrtke i dio je procesa strateškog planiranja tvrtke. Uz to, a

1. model konkurentskih snaga (Porterovih 5 snaga)

Jedan od najpoznatijih modela ikad razvijenih za industrijsku analizu, poznat i kao Porterov model 5 snaga konkurentskih snaga Model konkurentskih snaga važan je alat koji se koristi u strateškoj analizi za analizu konkurentnosti u industriji. Ovaj je model češće predstavio Michael Porter u svojoj knjizi "Konkurentska strategija: tehnike za analizu industrije i konkurenata" iz 1980.

Prema Porteru, analiza pet sila daje točan dojam o industriji i olakšava analizu. U našem tečaju korporativne i poslovne strategije pokrivamo ovih pet sila i dodatnu snagu - moć komplementarnih dobavljača usluga / usluga.

Model konkurentskih snaga

Gornja slika dolazi iz dijela Financijskog tečaja korporativne i poslovne strategije.

1. Intenzitet suparništva u industriji

Broj sudionika u industriji i njihovi tržišni udjeli izravni su prikaz konkurentnosti industrije. Na njih izravno utječu svi gore navedeni čimbenici. Nedostatak diferencijacije u proizvodima nastoji povećati intenzitet konkurencije. Visoki troškovi izlaza, kao što su velika osnovna sredstva, vladina ograničenja, sindikati itd., Natjeraju konkurente da malo teže vode bitku.

2. Prijetnja potencijalnih sudionika

To ukazuje na lakoću s kojom nova poduzeća mogu ući na tržište određene industrije. Ako je lako ući u industriju, tvrtke se suočavaju sa stalnim rizikom novih konkurenata. Ako je ulazak težak, koja god tvrtka uživa malu konkurentsku prednost Konkurentska prednost Konkurentska prednost je atribut koji omogućuje tvrtki da nadmaši svoje konkurente. Konkurentske prednosti omogućuju tvrtki da ostvari koristi tijekom dužeg razdoblja. Također, pod teškim okolnostima ulaska, tvrtke se suočavaju sa stalnim nizom konkurenata.

3. Pregovaračka snaga dobavljača

To se odnosi na pregovaračku moć dobavljača Pregovaračka moć dobavljača Pregovaračka snaga dobavljača, jedna od sila u Porterovom okviru za analizu industrije pet snaga, je zrcalna slika pregovaračke moći. Ako se industrija oslanja na mali broj dobavljača, oni uživaju znatnu količinu pregovaračke moći. To može posebno utjecati na mala poduzeća jer izravno utječe na kvalitetu i cijenu konačnog proizvoda.

4. Pregovaračka snaga kupaca

Potpuno suprotno događa se kada pregovaračku moć imaju kupci. Ako potrošači / kupci uživaju tržišnu snagu, u mogućnosti su pregovarati o nižim cijenama, boljoj kvaliteti ili dodatnim uslugama i popustima. To je slučaj u industriji s više konkurenata, ali s jednim kupcem koji čini velik udio u industriji.

5. Prijetnja zamjenskim robama / uslugama

Industrija se uvijek natječe s drugom industrijom koja proizvodi sličan zamjenski proizvod. Dakle, sve tvrtke u industriji imaju potencijalne konkurente iz drugih industrija. To uzima danak na njihovoj profitabilnosti jer nisu u mogućnosti naplatiti pretjerane cijene. Zamjene mogu biti u dva oblika - proizvodi iste funkcije / kvalitete, ali s nižom cijenom, ili proizvodi iste cijene, ali bolje kvalitete ili pružaju veću korisnost.

# 2 Analiza širokih čimbenika (PEST analiza)

Analiza širokih čimbenika Analiza širokih čimbenika Analiza širokih čimbenika procjenjuje i sažima četiri čimbenika makro-okoliša: politički, ekonomski, socio-demografski i tehnološki. , koji se također obično naziva Analiza PEST-a, označava političku, ekonomsku, socijalnu i tehnološku. Analiza PEST-a koristan je okvir za analizu vanjskog okruženja.

Analiza širokih čimbenika

Gornja slika dolazi iz dijela Financijskog tečaja korporativne i poslovne strategije.

Da bi koristio PEST kao oblik industrijske analize, analitičar će analizirati svaku od 4 komponente modela. Te komponente uključuju:

1. Politička

Politički čimbenici koji utječu na industriju uključuju posebne politike i propise koji se odnose na stvari poput poreza, propisa o okolišu, carina, trgovinskih politika, zakona o radu, lakoće poslovanja i sveukupne političke stabilnosti.

2. Ekonomski

Ekonomske snage koje imaju utjecaj uključuju inflaciju, devizne tečajeve (FX), kamatne stope, stope rasta BDP-a, uvjete na tržištima kapitala (sposobnost pristupa kapitalu) itd.

3. Društveni

Društveni utjecaj na industriju odnosi se na trendove među ljudima i uključuje stvari kao što su rast stanovništva, demografski podaci (dob, spol, itd.) I trendove u ponašanju poput zdravstva, mode i društvenih kretanja.

4. Tehnološka

Tehnološki aspekt PEST analize uključuje čimbenike poput napretka i razvoja koji mijenjaju način poslovanja tvrtke i načine na koje ljudi žive svoj život (npr. Pojava interneta).

SWOT analiza # 3

SWOT analiza SWOT analiza SWOT analiza koristi se za proučavanje unutarnjeg i vanjskog okruženja tvrtke i dio je procesa strateškog planiranja tvrtke. Osim toga, stoji za Snage, Slabosti, Prilike i Prijetnje. To može biti izvrstan način sažimanja različitih industrijskih snaga i utvrđivanja njihovih implikacija na dotično poslovanje.

SWOT analiza matrice

Gornja slika dolazi iz dijela Financijskog tečaja korporativne i poslovne strategije. Pogledajte da biste saznali više o provođenju SWOT analize.

1. Unutarnji

Unutarnji čimbenici koji već postoje i koji su pridonijeli trenutnom položaju i možda će i dalje postojati.

2. Vanjski

Vanjski čimbenici obično su nepredviđeni događaji. Procijenite njihovu važnost na temelju vjerojatnosti da će se dogoditi i njihovog potencijalnog utjecaja na tvrtku. Također razmotrite ima li uprava namjeru i mogućnost iskoristiti priliku / izbjeći prijetnju.

Važnost analize industrije

Analiza industrije, kao oblik procjene tržišta, presudna je jer pomaže poduzeću da razumije tržišne uvjete. Pomaže im u predviđanju potražnje i ponude, a time i financijskih povrata od poslovanja. Ukazuje na konkurentnost industrije i troškove povezane s ulaskom i izlaskom iz te industrije. Vrlo je važno kada planirate mali posao. Analiza pomaže utvrditi u kojoj se fazi trenutno nalazi industrija; bez obzira raste li i ima li prostora za uživanje ili je dosegao točku zasićenja.

Vrlo detaljnim proučavanjem industrije, poduzetnici mogu dobiti uporište u radu te industrije i mogu otkriti neiskorištene mogućnosti. Također je važno shvatiti da je industrijska analiza pomalo subjektivna i ne jamči uvijek uspjeh. Može se dogoditi da netočno tumačenje podataka vodi poduzetnike na krivi put ili u donošenje pogrešnih odluka. Stoga postaje važno pažljivo prikupljati podatke.

Dodatni resursi

Zahvaljujemo što ste pročitali Financijski vodič za industrijsku analizu, vrlo važan dio sve poslovne procjene. Da biste nastavili napredovati u svojim vještinama financijskog analitičara, ovi dodatni izvori financija bit će vrijedni:

  • Vrhunske metode vrednovanja Metode vrednovanja Pri vrednovanju poduzeća kao vremenskog neograničenog postojanja koriste se tri glavne metode vrednovanja: DCF analiza, usporediva poduzeća i prethodne transakcije. Ove se metode vrednovanja koriste u investicijskom bankarstvu, kapitalnom istraživanju, privatnom kapitalu, korporativnom razvoju, spajanju i akvizicijama, otkupu polugom i financijama
  • Poslovni životni ciklus Poslovni ciklus Poslovni ciklus je ciklus kolebanja bruto domaćeg proizvoda (BDP) oko njegove dugoročne stope prirodnog rasta. Objašnjava širenje i smanjenje ekonomske aktivnosti koju neko gospodarstvo doživljava s vremenom.
  • Vodič za modeliranje DCF-a Besplatni vodič za obuku modela DCF-a Model DCF-a posebna je vrsta financijskog modela koji se koristi za vrednovanje posla. Model je jednostavno predviđanje slobodnog novčanog toka tvrtke bez raspoloženja
  • Vodiči za stratešku analizu Vodiči za korporativne i poslovne strategije. Pročitajte sve članke i izvore o financijama o poslovnoj i korporativnoj strategiji, važne koncepte koje financijski analitičari mogu uključiti u svoje financijsko modeliranje i analizu. Prednost prvog pokretača, Porterovih 5 snaga, SWOT, konkurentska prednost, pregovaračka snaga dobavljača