Neto poravnanje - pregled, kako to funkcionira, vrste i primjer

Neto namira je međubankarski sustav namire plaćanja u kojem banke tijekom dana prikupljaju podatke o transakcijama i razmjenjuju podatke s klirinškom kućom i središnjom bankom Federalna rezerva (Fed). Federalna rezerva je središnja banka Sjedinjenih Država i financijska vlast koja stoji iza najveće svjetske ekonomije slobodnog tržišta. za podmirivanje nepodmirenih iznosa.

Neto poravnanje

U sustavu neto namire banke tijekom dana prate svoje elektroničke (i fizičke) kreditne i debitne transakcije. Na kraju, informacije se dijele s posredničkom institucijom (klirinškom kućom), a neto razlika prenosi se između banaka koje sudjeluju.

Kako funkcionira neto nagodba?

Neto iznose namire obračunava i podmiruje klirinška kuća koja funkcionira kao posrednik između subjekata koji sudjeluju u financijskoj transakciji. Primjerice, u Kanadi je Payments Canada sustav obračuna i namire za međubankarske financijske transakcije.

Neto poravnanje - kako to funkcionira

Vrste sustava mrežnih poravnanja

1. Bilateralni sustav neto namire

Bilateralni neto sustavi namire su platni sustavi u kojima se namire plaćanja za svaku bilateralnu kombinaciju banaka. Banke koje u transferima pošalju više sredstava nego što prime (tj. Banke s pozitivnim neto saldom namire) pripisuju se razlici, a banke s negativnim neto saldom namire razliku plaćaju.

2. Multilateralni sustav neto namire

U multilateralnom sustavu neto namire, prijenosi banke primljeni su u odnosu na one poslane - ovdje se "prijenosi" odnose na zbroj svih sredstava primljenih i poslanih bankama koje su dio sustava namire.

Ako je zbroj pozitivan, kaže se da je banka u multilateralnoj neto kreditnoj poziciji; ako je zbroj transfera negativan, kaže se da je banka u multilateralnoj neto debitnoj poziciji.

3. Odgođeni sustav neto namire

To su sustavi namire u kojima se obveze plaćanja mogu odgoditi za naknadno plaćanje, na temelju sporazuma između uključenih strana.

Neto poravnanja naspram bruto poravnanja

Alternativni sustav plaćanja / namire je sustav bruto poravnanja u stvarnom vremenu (RTGS), u kojem se svaka transakcija podmiruje trenutnim uplatama, za razliku od neto namire koje se zbrajaju i agregiraju na kraju dana, prije nego što se isplate.

S obzirom na to da se neto namire ne plaćaju odmah, rizik da institucija ili banka ne podmiri svoj dug veći je u sustavu neto namire u usporedbi sa sustavom BPRV-a, gdje je zadani rizik Zadani rizik, koji se naziva i neisplatom, vjerojatnost Zajmoprimac ne izvrši potpune i pravovremene isplate glavnice i kamata, eliminira se zbog trenutnih plaćanja.

Zašto je sustav mrežnog poravnanja važan?

Sustav neto namire omogućuje bankama fleksibilnost i stjecanje veće slobode u međusobnoj razmjeni i prijenosu sredstava.

Sustav neto namire osigurava likvidnost Likvidnost Na financijskim tržištima likvidnost se odnosi na brzinu ulaganja koje se može prodati bez negativnog utjecaja na cijenu. Što je ulaganje likvidnije, to se brže može prodati (i obrnuto), a lakše ga je prodati po fer vrijednosti. Uz ostale jednake uvjete, likvidnija imovina trguje s premijom, a nelikvidna imovina s popustom. održava se tijekom razmjene (obično jedan dan, ali bi se mogao odgoditi), a odljev plaćanja događa se tek nakon što klirinška institucija očisti i odobri račune.

Slično tome, omogućava bankama suradnju i podupire financijske institucije u njihovom svakodnevnom poslovanju s lakoćom delegiranjem odgovornosti za obračun i podmirivanje računa na stranku koja posreduje.

Praktični primjer

Pretpostavimo da su banke A i B dio bilateralnog sustava neto poravnanja. Na kraju dana (tj. Razmjenskog razdoblja), klirinška kuća obrađuje transakcije i potvrđuje da neto iznos namire banke A iznosi 600 000 USD, a neto iznos namire Banke B 600 000 USD.

To znači da na kraju dana banka A duguje banci B punih 600 000 američkih dolara.

Pretpostavimo da su banke A i B dio odgođenog sustava neto namire, s počekom odgode od dva mjeseca. Na kraju dana (tj. Razmjenskog razdoblja), klirinška kuća obrađuje transakcije i potvrđuje da neto iznos namire banke A iznosi 600 000 USD, a neto iznos namire Banke B 600 000 USD.

Stoga banka A mora platiti banci B 600.000 USD, ali plaćanje se odgađa za 60 dana zbog odgođenog sustava neto namire.

Povezana čitanja

Finance nudi certificiranog bankarskog i kreditnog analitičara (CBCA) ™ CBCA ™ certifikat Certificirani bankarski i kreditni analitičar (CBCA) ™ akreditacija globalni je standard za kreditne analitičare koji pokriva financije, računovodstvo, kreditnu analizu, analizu novčanog toka, modeliranje ugovora, zajam otplate i još mnogo toga. program certificiranja za one koji žele svoju karijeru podići na sljedeću razinu. Da biste nastavili učiti i napredovati u karijeri, sljedeći će vam resursi biti od pomoći:

  • Osnove bankarstva Osnove bankarstva Osnove bankarstva odnose se na koncepte i principe koji se odnose na bankarsku praksu. Bankarstvo je industrija koja se bavi kreditnim mogućnostima, skladištem novca, investicijama i ostalim financijskim transakcijama. Bankarska industrija jedan je od ključnih pokretača većine ekonomija
  • Izvod iz banke Izvod iz banke Izvod iz banke je financijski dokument koji pruža sažetak aktivnosti vlasnika računa, koji se obično priprema na kraju svakog mjeseca.
  • Banka za međunarodne nagodbe (BIS) Banka za međunarodne nagodbe (BIS) Banka za međunarodne nagodbe (BIS) osnovana je 1930. godine, a u vlasništvu je središnjih banaka različitih zemalja. Služi kao banka središnjim bankama članicama, a uloga joj je poticanje međunarodne monetarne, financijske stabilnosti i financijske korporacije. Banka za međunarodna poravnanja ima sjedište u
  • Analiza kreditne banke Bankovna kreditna analiza U kreditnoj analizi banaka banke razmatraju i procjenjuju svaki zahtjev za kreditom na temelju merituma. Oni provjeravaju kreditnu sposobnost svakog pojedinca ili entiteta