Zamjena Bermuda - definicija, plutajući nasuprot fiksne stope, cijene

Zamjena Bermuda opcija je koja kupcu nudi pravo - ali ne i obvezu - sudjelovanja u zamjeni kamatne stope Zamjena kamatne stope Zamjena kamatne stope derivatni je ugovor kroz koji se dvije ugovorne strane dogovore da razmijene jedan tok budućih plaćanja kamata za drugu na određene datume tijekom trajanja opcije. Slično bermudskim opcijama, bermudska zamjena je takozvana jer su datumi zamjene kamatnih stopa navedeni u ugovoru o zamjeni i mogu se provesti samo na navedene datume.

Uvjeti zamjene također preciziraju hoće li kupac platiti promjenjivu ili fiksnu stopu.

Razmjena Bermuda

Sažetak:

 • Zamjena Bermuda daje kupcu mogućnost sudjelovanja u zamjeni kamatnih stopa određenog datuma tijekom trajanja opcije.
 • Uvjeti takvih zamjena dogovaraju se kupac i prodavatelj.
 • Cijene za bermudske zamjene složenije su od onih za vanilije; obično se koristi metoda određivanja cijena Monte Carlo Simulation.

Promjenjiva stopa u odnosu na fiksnu stopu

Kao što je gore rečeno, zamjenski kupac će platiti ili promjenjivu kamatnu stopu. Plivajuća kamatna stopa. Plivajuća kamatna stopa odnosi se na promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja tijekom trajanja dužničke obveze. Suprotno je fiksnoj stopi. ili fiksna kamatna stopa za opciju.

Plutajuća stopa se periodično mijenja. Stopa se obično ažurira svakih nekoliko mjeseci tijekom životnog vijeka opcija. Fiksna stopa, kako joj i samo ime kaže, je fiksna, ne mijenja se. Kamatna stopa je isti za mjesec za mjesec.

Zamjene

Zamjene su u osnovi samo opcije koje kupcima daju pravo da uđu u temeljne zamjene kamatnih stopa u nekom trenutku tijekom trajanja opcije.

Kao i kod svake druge opcije, zamjena uključuje kupca i prodavača. Budući da se opcijama tradicionalno trguje u slobodnoj prodaji (OTC), u slobodnoj prodaji (OTC) u slobodnoj prodaji (OTC) trguje se vrijednosnim papirima između dviju ugovornih strana koje se obavljaju izvan formalnih razmjena i bez nadzora regulator razmjene. OTC trgovina vrši se na tržištima koja se prodaju bez recepta (decentralizirano mjesto bez fizičkog smještaja), putem trgovačkih mreža. , zamjene se obavljaju privatno i omogućuju kupcu i prodavaču da se dogovore o uvjetima ugovora o zamjeni.

Kupac i prodavač moraju se dogovoriti o nekoliko elemenata zamjene, uključujući:

 1. Duljina opcije - razdoblje tijekom kojeg je opcija održiva. U većini slučajeva, razdoblje opcije obično završava dan ili dva prije početka temeljne zamjene.
 2. Cijena - trošak zamjene, inače poznat kao premija.
 3. Osnovni uvjeti zamjene - U okviru zamjene kupac i prodavač moraju se dogovoriti o uvjetima zamjene kamatnih stopa, koji uključuju:
  • Uvjetni iznos
  • Fiksna stopa (ekvivalentna udarnoj cijeni) i učestalost plaćanja

  Zamjena se rješava na jedan od dva načina. Prvo, kada zamjena istekne, obje strane ulaze u zamjenu. Drugo, kada zamjena istekne, vrijednost nekorištene zamjene se isplaćuje, koristeći tržišno standardnu ​​formulu.

  Cijene bermudskih izmjena

  Teže je odrediti bermudske zamjene nego obične zamjene, jer postoji niz datuma unutar zamjene na koje kupac može ostvariti svoje pravo na ulazak u kamatnu zamjenu. Izračunavanje cijena zamjene čini nezgodnim.

  Iz tog razloga, ugovorne strane nastoje izbjegavati korištenje tradicionalnih modela zamjene i određivanja cijena opcija. Umjesto toga, obično se više naginju simulaciji Monte Carlo Simulacija Monte Carlo Simulacija Monte Carlo je statistička metoda koja se primjenjuje u modeliranju vjerojatnosti različitih ishoda u problemu koji se ne može jednostavno riješiti zbog interferencije slučajne varijable. metoda određivanja cijena.

  Povezana čitanja

  Finance je službeni davatelj usluga globalnog financijskog modeliranja i vrednovanja analitičara (FMVA) ™ FMVA® certifikacija Pridružite se 350.600+ studenata koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrarijevog certifikacijskog programa, osmišljenog da pomogne svima da postanu financijski analitičari svjetske klase . Da biste nastavili napredovati u karijeri, bit će vam korisni dodatni resursi u nastavku:

  • Zamjena robe Robna razmjena Roba zamjena vrsta je izvedenog ugovora koji omogućava dvijema stranama da razmjenjuju (ili zamijene) novčane tokove koji ovise o cijeni osnovne imovine. U ovom je slučaju osnovna imovina roba. Robne zamjene vrlo su važne u mnogim robnim industrijama, poput nafte i stočarstva.
  • Aranžman zaštite od osiguranja Aranžman zaštite od osiguranja odnosi se na ulaganje čiji je cilj smanjiti razinu budućih rizika u slučaju nepovoljnog kretanja cijena imovine. Zaštita osigurava neku vrstu osiguranja za zaštitu od gubitaka od ulaganja.
  • Međunarodno udruženje zamjena i derivata (ISDA) Međunarodno udruženje zamjena i derivata (ISDA) Međunarodno udruženje zamjena i derivata (ISDA) trgovački je kolektiv sastavljen od više od 800 sudionika iz gotovo 60 zemalja širom svijeta.
  • Swap Rate Swap Rate Swap stopa je fiksna stopa swap-a koju određuju strane uključene u ugovoru. Swap stopa zahtijeva primatelj (tj. Stranka koja prima fiksnu stopu) od platitelja (tj. Stranke koja plaća fiksnu stopu) kako bi se nadoknadila nesigurnost u pogledu kolebanja plutajuće stope