EBITDA marža - formula, definicija i objašnjenje

EBITDA marža omjer je profitabilnosti koji mjeri koliko zarade tvrtka generira prije kamata, poreza, amortizacije i amortizacije, kao postotak prihoda. EBITDA marža = EBITDA / prihod.

Zarada se izračunava uzimajući prihod od prodaje i oduzimajući operativne troškove, kao što su troškovi prodane robe. Računovodstvo Naši računovodstveni vodiči i izvori su vodiči za samostalno učenje kako biste naučili računovodstvo i financije vlastitim tempom. Pregledajte stotine vodiča i izvora. (COGS), prodajni, opći i administrativni troškovi (PSA-ovi), ali isključujući amortizaciju i amortizaciju.

Marža ne uključuje utjecaj strukture kapitala tvrtke, nenovčane troškove i porez na dobit. Ovaj se omjer može koristiti zajedno s ostalim omjerima poluge. Stopa poluge Omjer poluge pokazuje razinu duga poslovnog subjekta prema nekoliko drugih računa u njegovoj bilanci, računu dobiti i gubitka ili izvještaju o novčanom tijeku. Excel predložak i omjeri profitabilnosti za procjenu tvrtke. Da biste saznali više, odmah pokrenite Finance's online tečajeve!

Predložak marže EBITDA

Preuzmite besplatni predložak

Unesite svoje ime i e-mail u obrazac ispod i preuzmite besplatni predložak odmah!

Koja je formula za EBITDA maržu?

Prvi korak za izračunavanje EBITDA EBITDA EBITDA ili dobiti prije kamata, poreza, amortizacije je dobit tvrtke prije nego što se izvrši bilo koji od ovih neto odbitka. EBITDA se fokusira na poslovne odluke poduzeća jer gleda na profitabilnost poslovanja od temeljnih operacija prije utjecaja strukture kapitala. Primjer formule je dobivanje dobiti prije kamata i poreza (EBIT) iz računa dobiti i gubitka. Sljedeći je korak dodavanje troškova amortizacije (da biste saznali više, usporedite EBIT u odnosu na EBITDA EBIT u odnosu na EBITDA EBIT u odnosu na EBITDA - dvije vrlo uobičajene metrike koje se koriste u financijama i procjeni vrijednosti poduzeća. Postoje važne razlike, za i protiv koje treba razumjeti. EBIT znači: Zarada prije kamata i poreza. EBITDA znači: Zarada prije kamata, poreza, amortizacije i primjera.i).

EBITDA = operativni prihod (EBIT) + amortizacija + amortizacija

Za izračunavanje omjera EBITDA koristi se sljedeća formula:

EBITDA marža = EBITDA / neto prodaja

Da biste saznali više, odmah pokrenite naše online tečajeve o financijama!

Primjer izračuna

Tvrtka LMN proglasila je neto dobit prije oporezivanja i kamata od 3 milijuna USD za kraj 2015. Neto prodaja zabilježena u računu dobiti i gubitka pokazuje iznos od 5 milijuna USD. Amortizacija iznosi ukupno 100.000 USD.

S obzirom na brojke, marža EBITDA izračunava se kao 62%, što znači da preostalih 38% prihoda od prodaje čine operativni troškovi (isključujući amortizaciju).

Što je veća marža EBITDA, to su manji operativni troškovi tvrtke u odnosu na ukupan prihod, povećavajući njezin donji rezultat i vodeći profitabilnijem poslovanju.

Koje su prednosti upotrebe EBITDA marže u određivanju profitabilnosti poslovanja?

EBITDA marža smatra se novčanom maržom operativne dobiti poduzeća prije kapitalnih izdataka Kako izračunati CapEx - formula Ovaj vodič prikazuje kako izračunati CapEx izvođenjem CapEx formule iz bilansa uspjeha i bilance za financijsko modeliranje i analizu. , porezi i struktura kapitala Struktura kapitala Struktura kapitala odnosi se na iznos duga i / ili kapitala koji tvrtka koristi za financiranje svog poslovanja i financiranje imovine. U obzir se uzima struktura kapitala poduzeća. Eliminira učinke nenovčanih troškova poput amortizacije. Ulagači i vlasnici mogu shvatiti koliko se novca generira za svaki dolar ostvarenog prihoda i koristiti maržu kao mjerilo u usporedbi različitih tvrtki.

EBITDA se široko koristi u spajanjima i akvizicijama Spajanje i preuzimanja procesa spajanja Ovaj vodič vodi vas kroz sve korake u procesu spajanja i preuzimanja. Saznajte kako se dovršavaju spajanja i pripajanja. U ovom vodiču izložit ćemo postupak akvizicije od početka do kraja, razne vrste stjecatelja (strateške nasuprot financijskim kupnjama), važnost sinergije i transakcijske troškove malih poduzeća, srednje tržište Srednje tržište investicijske banke Srednje tržište investicijske banke pomažu srednjim tržišnim tvrtkama da povećaju kapital, dug i dovrše M&A. Evo popisa najboljih srednjih banaka koje opslužuju srednje tvrtke koje imaju godišnji prihod od 10 do 500 milijuna dolara i 100 do 2000 zaposlenih. , i velika javna poduzeća. Nije neobično za prilagodbe EBITDA radi normalizacije mjerenja,omogućujući kupcima da uspoređuju izvedbu jednog posla s drugim.

Niska EBITDA marža ukazuje na to da poduzeće ima problema s profitabilnošću, kao i probleme s novčanim tijekom. S druge strane, relativno visoka EBITDA marža znači da je poslovna zarada stabilna.

Da biste saznali više, odmah pokrenite naše online tečajeve o financijama!

Koji su nedostaci EBITDA marže?

Budući da EBITDA isključuje kamate na dug Trošak duga Trošak duga je povrat koji tvrtka pruža svojim imateljima duga i vjerovnicima. Trošak duga koristi se u WACC izračunima za analizu procjene. , bezgotovinski troškovi, kapitalni izdaci i porezi Računovodstvo poreza na dohodak Porez na dobit i njegovo računovodstvo ključno su područje korporativnih financija. Imati konceptualno razumijevanje računovodstva poreza na dohodak omogućava poduzeću da održi financijsku fleksibilnost. Porez je složeno polje za navigaciju i često zbunjuje čak i najvještije financijske analitičare. , ne nužno pruža jasnu procjenu što je generiranje novčanog toka za posao. Kao alternativu, ulagači bi trebali gledati novčani tijek iz poslovanja u izvještaju o novčanom tijeku,ili izračunajte besplatni novčani tijek (saznajte više u Vodiču za krajnji novčani tijek u financijama Vodič za krajnji novčani tijek (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) Ovo je krajnji vodič za novčani tijek kako biste razumjeli razlike između EBITDA-e, novčanog toka iz poslovanja (CF ), Slobodni novčani tijek (FCF), Slobodni novčani tijek bez osiguranja ili Slobodni novčani tijek (FCFF). Naučite formulu za izračun svakog od njih i izvedite ih iz računa dobiti i gubitka, bilance stanja ili izvještaja o novčanim tokovima).

Za tvrtke s visokom kapitalizacijom duga, EBITDA marža se ne bi trebala primjenjivati, jer veća kombinacija duga u odnosu na kapital povećava isplate kamata, a to bi trebalo biti uključeno u analizu omjera za ovu vrstu poslovanja.

Pozitivan EBITDA ne znači nužno da poduzeće generira novac. To je zato što EBITDA ignorira promjene u obrtnom kapitalu koji je obično potreban za rast poslovanja. Uz to, ne uzimaju se u obzir kapitalni izdaci potrebni za zamjenu imovine u bilanci Bilans stanja Bilans stanja jedna je od tri temeljna financijska izvješća. Ti su izvještaji ključni i za financijsko modeliranje i za računovodstvo. Bilanca prikazuje ukupnu imovinu tvrtke i način na koji se ta imovina financira bilo kroz dug ili kroz kapital. Aktiva = Obveze + Kapital.

Napokon, EBITDA marža nije prepoznata u općeprihvaćenim računovodstvenim načelima - GAAP.

Poznati investitor Warren Buffet izrazio je svoju nezainteresiranost Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett poznat je po tome što ne voli EBITDA. Warren Buffett zaslužan je za izjavu "Misli li uprava da zubna vila plaća CapEx?" U korištenju EBITDA-e kao metode vrednovanja Metode vrednovanja Kada se tvrtka vrednuje kao stalno poslovanje, koriste se tri glavne metode vrednovanja: DCF analiza, usporedive tvrtke , i prethodne transakcije. Ove metode vrednovanja koriste se u investicijskom bankarstvu, istraživanju vlasničkog kapitala, privatnom kapitalu, korporativnom razvoju, spajanju i preuzimanju, otkupu s financijskim instrumentima i financiranju.

Video objašnjenje EBITDA marže

Pogledajte ovaj kratki videozapis za brzo razumijevanje glavnih pojmova obuhvaćenih ovim vodičem, uključujući definiciju EBITDA, formulu za EBITDA i primjer izračuna EBTIDA.

Više resursa

Hvala vam što ste pročitali ovaj vodič za EBITDA maržu. Da biste nastavili napredovati u svojoj karijeri kao certificirani analitičar za financijsko modeliranje i procjenu vrijednosti (FMVA), certifikat FMVA® Pridružite se 350.600+ učenika koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrarija, ovi dodatni izvori za financije bit će vam od pomoći na vašem putovanju:

  • Formula graničnog troška Formula graničnog troška predstavlja inkrementalne troškove koji nastaju prilikom proizvodnje dodatnih jedinica robe ili usluge. Formula graničnih troškova = (promjena troškova) / (promjena u količini). Varijabilni troškovi uključeni u izračun su rad i materijal, plus povećanje fiksnih troškova, administracija, režijski troškovi
  • Granica sigurnosti Formula marže sigurnosti Granica sigurnosti je razina stvarne prodaje iznad točke loma i nužno se izračunava kako bi se izbjegli gubici. Formula marže sigurnosti jednaka je trenutnoj prodaji umanjenoj za točku prijeloma, podijeljena s trenutnom prodajom. Pogledajte primjere i naučite kako izvršiti analizu u ovom vodiču iz Financija
  • EBITDA višestruki EBITDA višestruki EBITDA višestruki je financijski omjer koji uspoređuje vrijednost poduzeća u poduzeću s godišnjim EBITDA-om. Ovaj se višekratnik koristi za određivanje vrijednosti tvrtke i usporedbu s vrijednošću drugih, sličnih poduzeća. EBITDA višestruki iznos tvrtke daje normalizirani omjer razlika u strukturi kapitala,
  • Kupnja na marži Kupnja na marži Trgovanje na marži ili kupnja na marži znači nuđenje kolaterala, obično kod vašeg brokera, za posudbu sredstava za kupnju vrijednosnih papira. U dionicama to također može značiti kupnju na marži korištenjem dijela dobiti na otvorenim pozicijama u vašem portfelju za kupnju dodatnih dionica.