Negativno iskrivljena distribucija - pregled i primjene u financijama

U statistikama je negativno iskrivljena (također poznata i kao lijevo iskrivljena) raspodjela vrsta raspodjele u kojoj se više vrijednosti koncentrira na desnoj strani (repu) grafikona raspodjele, dok je lijevi rep grafa raspodjele duži.

Negativno iskrivljena raspodjela

Iako je normalna raspodjela najčešće vrsta susreta, primjeri negativno iskrivljene raspodjele također su rašireni u stvarnom životu. Negativno iskrivljena raspodjela izravna je suprotnost od pozitivno iskrivljene raspodjele.

Središnje tendencijske mjere u negativno iskrivljenim raspodjelama

Za razliku od normalno distribuiranih podataka gdje su sve mjere središnje tendencije (srednja, srednja medijana medijana statistička mjera koja određuje srednju vrijednost skupa podataka navedenih u rastućem redoslijedu (tj. Od najmanje do najveće vrijednosti). Medijan i način) jednaki su svakoj drugo, s negativno iskrivljenim podacima, mjere su raspršene. Opći odnos između mjera središnje tendencije u negativno iskrivljenoj raspodjeli može se izraziti pomoću sljedeće nejednakosti:

Način rada> Medijan> Prosjek

Sljedeća važna napomena o mjerama središnje tendencije Središnja tendencija Središnja tendencija je opisni sažetak skupa podataka kroz jednu vrijednost koja odražava središte distribucije podataka. Zajedno s varijabilnošću negativno iskrivljenih raspodjela, aritmetička sredina se obično nalazi lijevo od vrha raspodjele. Iako se prethodno spomenuta pravila smatraju općim pravilima za negativno iskrivljene distribucije, u stvarnom životu možete naići na brojne iznimke koje krše pravila.

Značajna negativna iskrivljenost raspodjele možda nije prikladna za temeljitu statističku analizu Kvantitativna analiza Kvantitativna analiza je postupak prikupljanja i procjene mjerljivih i provjerljivih podataka kao što su prihodi, tržišni udio i plaće kako bi se razumjelo ponašanje i uspješnost poslovanja . U eri podatkovne tehnologije kvantitativna analiza smatra se preferiranim pristupom donošenju utemeljenih odluka. . Velika iskrivljenost podataka može dovesti do zavaravajućih rezultata statističkih ispitivanja. Iz tog razloga podaci prolaze kroz proces transformacije kako bi se približili normalnoj distribuciji. Statistički testovi obično se izvode tek kada je transformacija podataka završena.

Negativno iskrivljena raspodjela u financijama

U financijama se koncept iskrivljenosti koristi u analizi raspodjele povrata ulaganja. Povratak ulaganja (ROI) Povratak ulaganja (ROI) mjera je uspješnosti koja se koristi za procjenu povrata ulaganja ili usporedbu učinkovitosti različitih ulaganja . . Iako mnoge financijske teorije i modeli pretpostavljaju da prinosi vrijednosnih papira slijede normalnu raspodjelu, u stvarnosti su prinosi obično iskrivljeni.

Negativna iskrivljenost distribucije ukazuje na to da investitor može očekivati ​​česte male dobitke i nekoliko velikih gubitaka. U stvarnosti, mnoge strategije trgovanja koje trgovci koriste temelje se na negativno iskrivljenoj raspodjeli.

Unatoč činjenici da strategije koje se temelje na negativnom iskrivljavanju mogu osigurati stabilnu dobit, investitor ili trgovac trebaju biti svjesni da još uvijek postoji vjerojatnost velikih gubitaka. Stoga je imperativ pravilno procijeniti rizike trgovinskih strategija i u procjenu uključiti iskrivljenost prinosa.

Povezana čitanja

Finance nudi financijsko modeliranje i vrednovanje analitičara (FMVA) ™ FMVA® certificiranje Pridružite se 350.600+ učenika koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrari certifikacijskog programa za one koji žele svoju karijeru podići na višu razinu. Kako biste nastavili učiti i napredovati u karijeri, sljedeći financijski izvori će vam biti od pomoći:

  • Osnovni pojmovi o statistici u financijama Osnovni pojmovi o statistici za financije Čvrsto razumijevanje statistike od presudne je važnosti za bolje razumijevanje financija. Štoviše, koncepti statistike mogu pomoći ulagačima u praćenju
  • Kumulativna raspodjela frekvencije Kumulativna raspodjela frekvencije Kumulativna raspodjela frekvencije oblik je raspodjele frekvencije koji predstavlja zbroj klase i svih klasa ispod nje. Zapamtite tu frekvenciju
  • Frekvencijski poligon Frekvencijski poligon Frekvencijski poligon je vizualni prikaz raspodjele. Alat za vizualizaciju koristi se za razumijevanje oblika distribucije. U osnovi,
  • Poissonova raspodjela Poissonova raspodjela Poissonova raspodjela je alat koji se koristi u statistici teorije vjerojatnosti za predviđanje veličine odstupanja od poznate prosječne stope pojavljivanja, unutar