Probno stanje - Pregled, što je uključeno i primjeri

Probno stanje je izvješće u kojem su navedena stanja svih računa glavne knjige poduzeća u određenom trenutku. Računi prikazani na probnom bilansu povezani su sa svim glavnim računovodstvenim računovodstvima. Računovodstvo Računovodstvo je pojam koji opisuje postupak konsolidacije financijskih podataka kako bi bili jasni i razumljivi za sve stavke, uključujući imovinu. Vrste imovine Uobičajene vrste imovine uključuju tekuću, ne- trenutni, fizički, nematerijalni, operativni i neaktivni. Ispravno identificiranje i obveze, kapital, prihodi, troškovi Fiksni i promjenjivi troškovi Trošak je nešto što se može klasificirati na nekoliko načina, ovisno o svojoj prirodi. Jedna od najpopularnijih metoda je klasifikacija prema fiksnim troškovima i varijabilnim troškovima. Fiksni troškovi se ne mijenjaju s povećanjem / smanjenjem jedinica proizvodnje,dok su varijabilni troškovi isključivo ovisni, dobici i gubici. Primarno se koristi za utvrđivanje stanja na teretima i knjiženjima kredita iz transakcija evidentiranih u glavnoj knjizi u određenom trenutku.

Ispod je primjer probnog stanja tvrtke:

primjer probne vage

Uz otkrivanje pogrešaka, probni bilans je spreman izvršiti potrebne prilagodbene unose u glavnu knjigu. Ponovno se priprema nakon knjiženja unosa za prilagođavanje kako bi se osiguralo da su ukupni tereti i krediti i dalje uravnoteženi. To nije službeno financijsko izvješće Tri financijska izvješća Tri financijska izvješća su račun dobiti i gubitka, bilanca stanja i izvještaj o novčanim tokovima. Ove su tri temeljne izjave složene. Obično se koristi interno i ne distribuira se ljudima izvan tvrtke.

Što uključuje probni bilans?

Probno stanje uključuje popis svih ukupnih računa glavne knjige. Svaki račun treba sadržavati broj računa, opis računa i njegovo konačno stanje na teret / kredit. Uz to, trebao bi navesti konačni datum obračunskog razdoblja Računovodstveni ciklus Računovodstveni ciklus je holistički postupak evidentiranja i obrade svih financijskih transakcija poduzeća, od trenutka kada se transakcija dogodi, do njenog predstavljanja u financijskim izvještajima, do zatvaranja računi. Glavna dužnost knjigovođe je pratiti čitav računovodstveni ciklus od početka do kraja za koji je stvoreno izvješće. Glavna razlika od glavne knjige je u tome što glavna knjiga prikazuje sve transakcije po računu, dok probno stanje prikazuje samo ukupne račune, a ne svaku zasebnu transakciju.

Napokon, ako su uneseni neki unosi za prilagodbu, to se mora odraziti na probnom bilansu. U tom bi slučaju trebao prikazivati ​​brojke prije podešavanja, unos za podešavanje i bilance nakon podešavanja.

Proračunska tablica probnog stanja

Neotkrivene pogreške u probnoj vagi

Probna bilanca može pratiti matematičku netočnost glavne knjige. Međutim, postoji niz pogrešaka koje ovo izvješće ne može otkriti:

  • Pogreška izostavljanja: Transakcija nije unesena u sustav.
  • Pogreška izvornog unosa: Dvostruka transakcija uključuje pogrešne iznose s obje strane.
  • Pogreška storniranja: Kada je transakcija dvostrukog unosa unijeta s točnim iznosima, ali račun koji se tereti knjiži se u korist i tereti račun koji se knjiži.
  • Pogreška principa: Unesena transakcija krši temeljna načela računovodstva. Na primjer, uneseni iznos bio je točan i odabrana odgovarajuća strana, ali vrsta računa bila je pogrešna (npr. Račun troškova umjesto računa odgovornosti).
  • Pogreška provizije: Iznos transakcije je točan, ali račun koji je terećen ili odobren je pogrešan. Slična je gore opisanoj glavnoj pogrešci, ali pogreška provizije obično je rezultat nadzora, dok je glavna pogreška posljedica nedostatka znanja o računovodstvenim načelima. Osnove računovodstva možete naučiti s besplatnim tečajem financija!

Dodatni resursi

Finance je službeni pružatelj financijskog modeliranja i vrednovanja analitičara (FMVA) ™ FMVA® certifikacija Pridružite se 350.600+ učenika koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrarija, a koji su dodijeljeni financijskim analitičarima. Odavde preporučujemo da nastavite razvijati svoje znanje i razumijevanje više tema o korporativnim financijama kao što su:

  • Kako su povezana 3 financijska izvješća Kako su povezana 3 financijska izvješća Kako su povezana 3 financijska izvješća? Objašnjavamo kako povezati 3 financijska izvješća za financijsko modeliranje i vrednovanje u Excelu. Poveznice neto dobiti i zadržane dobiti, PP&E, amortizacije, kapitalnih izdataka, obrtnog kapitala, financijskih aktivnosti i salda gotovine
  • Knjigovođa Knjigovođa Primarni posao knjigovođe je održavanje i evidentiranje dnevnih financijskih događaja tvrtke. Knjigovođa je odgovoran za evidentiranje i održavanje financijskih transakcija tvrtke, poput kupnji, troškova, prihoda od prodaje, računa i plaćanja.
  • Bilanca Bilanca Bilanca stanja jedna je od tri temeljna financijska izvješća. Ti su izvještaji ključni i za financijsko modeliranje i za računovodstvo. Bilanca prikazuje ukupnu imovinu tvrtke i način na koji se ta imovina financira bilo kroz dug ili kroz kapital. Aktiva = Obveze + Kapital
  • Tečaj osnova računovodstva