Neto izvoz - pregled, kako izračunati, važnost

Neto izvoz je razlika između vrijednosti uvoza zemlje i vrijednosti izvoza. Može biti pozitivan ili negativan.

Neto izvoz

Sažetak

 • Neto izvoz je razlika između vrijednosti izvoza neke zemlje u odnosu na njen uvoz.
 • Neto vrijednost izvoza može biti ili pozitivna (trgovinski višak) ili negativna (trgovinski deficit).
 • Varijabla neto izvoza koristi se za izračunavanje BDP-a zemlje.

Pozitivan i negativan neto izvoz

Pozitivna neto izvozna vrijednost pokazuje trgovinski suficit zemlje. To znači da je vrijednost uvoza države niža od vrijednosti izvoza. Zemlja s trgovinskim suficitom prima više novca s inozemnog tržišta nego što troši.

Negativna brojka neto izvoza trgovinski je deficit za određenu zemlju. To znači da je ukupna vrijednost uvoza zemlje veća od ukupne vrijednosti njenog izvoza. Zemlja s trgovinskim deficitom troši više novca na stranom tržištu Bilateralni sporazum Bilateralni sporazum, koji se naziva i klirinška trgovina ili sporedni sporazum, odnosi se na sporazum između stranaka ili država kojemu je cilj zadržati trgovinski deficit u odnosu na ono što čini.

Kako izračunati neto izvoz

Neto izvoz zemlje može se izračunati na sljedeći način:

Neto izvoz = vrijednost izvoza - vrijednost uvoza

Gdje:

 • Vrijednost izvoza je iznos novca koji određena država generira za proizvode i usluge Proizvodi i usluge Proizvod je materijalna stavka koja se stavlja na tržište radi stjecanja, pažnje ili potrošnje, dok je usluga nematerijalna stavka koja proizlazi iz sa stranog tržišta.
 • Vrijednost uvoza je količina novca koju je država potrošila na usluge i robu iz drugih zemalja.

Na primjer, pretpostavimo da Malezija izvozi 1,89 milijardi dolara gume, a uvozi 250 milijuna gume i 390 milijuna dolara benzina iz Indonezije.

Koristeći gornju formulu, neto izvoz Malezije izračunava se kao:

Neto izvoz = 1,89 milijardi USD - ((250 milijuna + 390 milijuna USD) = 1,89 milijardi USD - 640 milijuna USD

Neto izvoz = 1,25 milijardi dolara

Malezijski neto izvoz iznosi 1,25 milijardi dolara .

Važnost neto izvoza

 • Varijabla neto izvoza vrlo je važna za izračunavanje BDP-a zemlje. Trgovinski višak omogućuje dodavanje neto izvoza BDP-u zemlje.
 • Neto izvoz također može poslužiti kao mjera financijskog zdravlja države. Zemlja s visokom izvoznom vrijednošću ostvaruje prihod od drugih zemalja. Pojačava financijski položaj te zemlje, jer joj priljev novca daje priliku da trguje s drugim zemljama.

Kako se neto izvoz odnosi na BDP

Bruto domaći proizvod (BDP) izračun je tržišne vrijednosti sve finalne robe i usluga koje je država generirala tijekom određenog vremenskog razdoblja. Postoje tri načina za određivanje ili izračunavanje BDP-a zemlje. Oni uključuju:

 • Pristup proizvodnje (ili izlaza ili dodane vrijednosti)
 • Dohodovni pristup
 • Pristup trošenju (najčešći)

Pristup potrošnji

Metoda izdataka je sustav mjerenja bruto domaćeg proizvoda (BDP) koji uključuje potrošnju, investicije, državnu potrošnju i neto izvoz. Pristup daje nominalni BDP nominalni BDP nasuprot nominalnom bruto domaćem proizvodu (BDP) i realnom BDP-u kvantificiraju ukupnu vrijednost sve robe proizvedene u zemlji u godini. Međutim, stvarni BDP prilagođen je inflaciji, dok nominalni BDP nije. , koji zatim treba izmijeniti kako bi udovoljio inflaciji, stvarajući tako stvarni BDP.

Četiri su glavna kumulativna izdataka za izračunavanje BDP-a: potrošnja kućanstava, državna potrošnja na robu i usluge, poslovna ulaganja i neto izvoz (koji su ekvivalentni izvozu umanjenom za uvoz roba i usluga).

Izračunavanje BDP-a korištenjem pristupnog pristupa

BDP = C + I + G + (X - M)

Gdje:

 • C - Potrošnja potrošača na robu i usluge
 • I - Potrošnja investitora na poslovna kapitalna dobra
 • G - Državna potrošnja na javna dobra i usluge
 • X - Izvoz
 • M - Uvoz

Primjer

S obzirom na sljedeće informacije o zemlji X:

 1. Potrošačka potrošnja za prvi kvartal godine iznosila je 950 000 USD;
 2. Fiksna investicijska potrošnja u gospodarstvu iznosila je 359 000 USD (sastoji se od 140 000 USD za stambeno imanje, 90 000 USD za kupnju opreme i 129 000 USD za ulaganja u zalihe);
 3. Državni su rashodi iznosili 600 000 USD;
 4. Izvozni proizvodi u vrijednosti od 540 000 USD; i
 5. Uvezena roba u vrijednosti od 290.000 američkih dolara.

Izračunajte neto izvoz zemlje i njezin BDP:

Neto izvoz = 540 000 - 290 000 USD

Neto izvoz = 250.000 USD

BDP = 950 000 USD + 359 000 USD + 600 000 USD + 250 000 USD

BDP = 2,159 milijuna USD

Zemlja X ostvaruje trgovinski višak (neto izvoz) od 250 000 USD , a njezin BDP iznosi 2,159 milijuna USD .

Više resursa

Finance nudi certificiranog bankarskog i kreditnog analitičara (CBCA) ™ CBCA ™ certifikat Certificirani bankarski i kreditni analitičar (CBCA) ™ akreditacija globalni je standard za kreditne analitičare koji pokriva financije, računovodstvo, kreditnu analizu, analizu novčanog toka, modeliranje ugovora, zajam otplate i još mnogo toga. program certificiranja za one koji žele svoju karijeru podići na sljedeću razinu. Da biste nastavili učiti i napredovati u karijeri, sljedeći će vam resursi biti od pomoći:

 • Trgovinska bilanca Trgovinska bilanca (BOT) Trgovinska bilanca (BOT), poznata i kao trgovinska bilanca, odnosi se na razliku između monetarne vrijednosti uvoza i izvoza zemlje u određenom vremenskom razdoblju. Pozitivna trgovinska bilanca ukazuje na trgovinski višak, dok negativna trgovinska bilanca ukazuje na trgovinski deficit.
 • Agregatna ponuda i potražnja Agregatna ponuda i potražnja Agregatna ponuda i potražnja odnosi se na koncept ponude i potražnje, ali se primjenjuje na makroekonomskim razmjerima. Ukupna ponuda i agregatna potražnja crtaju se prema ukupnoj razini cijena u državi i prema ukupnoj količini razmijenjenih dobara i usluga
 • Formula BDP-a Formula BDP-a Formula BDP-a sastoji se od potrošnje, državne potrošnje, investicija i neto izvoza. Formulu BDP-a raščlanjujemo na korake u ovom vodiču. Bruto domaći proizvod (BDP) novčana je vrijednost u lokalnoj valuti svih finalnih ekonomskih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom određenog vremenskog razdoblja.
 • Bruto nacionalni proizvod Bruto nacionalni proizvod Bruto nacionalni proizvod (GNP) mjera je vrijednosti sve robe i usluga koje proizvode stanovnici i poduzeća neke zemlje. Procjenjuje vrijednost konačnih proizvoda i usluga koje proizvode stanovnici neke zemlje, bez obzira na mjesto proizvodnje.