Upravljačke vještine - vrste i primjeri upravljačkih vještina

Vještine upravljanja mogu se definirati kao određeni atributi ili sposobnosti koje bi izvršni direktor trebao posjedovati kako bi ispunio određene zadatke u organizaciji. Uključuju sposobnost izvršavanja izvršnih dužnosti u organizaciji. Korporativna struktura Korporativna struktura odnosi se na organizaciju različitih odjela ili poslovnih jedinica unutar poduzeća. Ovisno o ciljevima tvrtke i industriji, istovremeno izbjegavajući krizne situacije i brzo rješavajući probleme kada se pojave. Upravljačke vještine mogu se razviti učenjem Korporativni razvoj Korporativni razvoj je grupa u korporaciji odgovorna za strateške odluke o rastu i restrukturiranju svog poslovanja, uspostavljanju strateških partnerstava, sudjelovanju u spajanjima i preuzimanjima (M&A) i / ili postizanju organizacijske izvrsnosti.Corp Dev također slijedi mogućnosti koje povećavaju vrijednost poslovne platforme tvrtke. i praktično iskustvo kao menadžer. Vještine pomažu menadžeru da se poveže sa svojim kolegama i zna kako se dobro nositi sa svojim podređenima, što omogućava lak tijek aktivnosti u organizaciji.

Vještine upravljanja - žena koja vodi grupu

Dobre upravljačke vještine vitalne su za uspjeh svake organizacije i postizanje njezinih ciljeva. Menadžer koji njeguje dobre upravljačke vještine u stanju je potaknuti misiju i viziju tvrtke Izjava o viziji Izjava o viziji opisuje što tvrtka želi postići dugoročno, općenito u vremenskom okviru od pet do deset godina ili ponekad čak i dulje. To ili poslovni ciljevi napreduju s manje prepreka i prigovora iz unutarnjih i vanjskih izvora.

Vještine upravljanja i vođenja često se koriste naizmjenično jer obje uključuju planiranje, donošenje odluka, rješavanje problema, komunikaciju, delegiranje i upravljanje vremenom Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je postupak planiranja i kontrole koliko vremena treba potrošiti na određene aktivnosti. Dobro upravljanje vremenom omogućuje pojedincu da završi više u kraćem vremenskom razdoblju, smanjuje stres i dovodi do uspjeha u karijeri. Ovaj vodič nudi popis glavnih savjeta za dobro upravljanje vremenom. Dobri menadžeri gotovo su uvijek i dobri vođe.

Uz vođenje, ključna uloga menadžera je osigurati i da svi dijelovi organizacije funkcioniraju kohezivno. Bez takve integracije može se pojaviti nekoliko problema i sigurno će se dogoditi neuspjeh. Vještine upravljanja presudne su za različite položaje i na različitim razinama tvrtke, od najvišeg rukovodstva preko srednjih nadzornika do menadžera prve razine.

Vrste upravljačkih vještina

Prema američkom socijalnom i organizacijskom psihologu Robertu Katzu, tri osnovne vrste vještina upravljanja uključuju:

1. Tehničke vještine

Tehničke vještine uključuju vještine koje menadžerima daju sposobnost i znanje da koriste razne tehnike za postizanje svojih ciljeva. Te vještine ne uključuju samo rukovanje strojevima i softverom, proizvodnim alatima i dijelovima opreme, već i vještine potrebne za povećanje prodaje, dizajniranje različitih vrsta proizvoda i usluga te plasiranje usluga i proizvoda na tržište.

2. Konceptualne vještine

Oni uključuju prisutne menadžere vještina u smislu znanja i sposobnosti apstraktnog razmišljanja i formuliranja ideja. Voditelj je u stanju vidjeti cijeli koncept, analizirati i dijagnosticirati problem te pronaći kreativna rješenja. To pomaže upravitelju da učinkovito predvidi prepreke njihovom odjelu ili poslovanju u cjelini s kojim se može suočiti.

3. Ljudske ili međuljudske vještine

Ljudske ili međuljudske vještine su vještine koje predstavljaju sposobnost menadžera da djelotvorno komunicira, radi ili se odnosi s ljudima. Te vještine omogućuju menadžerima da iskoriste ljudski potencijal u tvrtki i motiviraju zaposlenike za bolje rezultate.

Vrste upravljačkih vještina (dijagram)

Primjeri upravljačkih vještina

Postoji širok spektar vještina koje bi menadžment trebao posjedovati za učinkovito i djelotvorno upravljanje organizacijom. Slijedi šest osnovnih upravljačkih vještina koje bi svaki menadžer trebao posjedovati da bi obavljao svoje dužnosti:

1. Planiranje

Planiranje je vitalni aspekt unutar organizacije. Odnosi se na čovjekovu sposobnost organiziranja aktivnosti u skladu s postavljenim smjernicama, a pritom ostaje u granicama raspoloživih resursa kao što su vrijeme, novac i radna snaga. To je također postupak formuliranja skupa radnji ili jedne ili više strategija za postizanje i postizanje određenih ciljeva ili raspoloživih resursa.

Proces planiranja uključuje prepoznavanje i postavljanje dostižnih ciljeva, razvijanje potrebnih strategija i ocrtavanje zadataka i rasporeda kako postići postavljene ciljeve. Bez dobrog plana malo se može postići.

2. Komunikacija

Posjedovanje izvrsnih komunikacijskih vještina presudno je za menadžera. Može odrediti koliko se informacije dijele kroz tim, osiguravajući da grupa djeluje kao jedinstvena radna snaga. Koliko dobro menadžer komunicira sa ostatkom svog tima, također određuje koliko se dobro slijede zacrtani postupci, koliko dobro zadaci i aktivnosti mogu biti dovršeni, a time i koliko će organizacija biti uspješna.

Komunikacija uključuje protok informacija unutar organizacije, bilo formalne ili neformalne, usmene ili pisane, okomite ili horizontalne, i olakšava nesmetano funkcioniranje organizacije. Jasno uspostavljeni komunikacijski kanali u organizaciji omogućuju upravitelju suradnju s timom, sprječavanje sukoba i rješavanje problema čim se pojave. Menadžer s dobrim komunikacijskim vještinama može se dobro povezati sa zaposlenicima i tako lako postići postavljene ciljeve i ciljeve tvrtke.

3. Donošenje odluka

Još jedna vitalna vještina upravljanja je donošenje odluka. Menadžeri donose brojne odluke, bilo svjesno ili ne, a donošenje odluka ključna je komponenta uspjeha menadžera. Donošenje ispravnih i ispravnih odluka rezultira uspjehom organizacije, dok loše ili loše odluke mogu dovesti do neuspjeha ili lošeg rada.

Da bi organizacija djelovala učinkovito i neometano, treba donijeti jasne i ispravne odluke. Menadžer mora biti odgovoran za svaku odluku koju donese i također biti spreman preuzeti odgovornost za rezultate svojih odluka. Dobar menadžer mora posjedovati velike vještine donošenja odluka, jer to često diktira njegov uspjeh u postizanju organizacijskih ciljeva.

4. Delegacija

Delegiranje je još jedna ključna vještina upravljanja. Delegiranje je čin prenošenja radnih zadataka i / ili ovlasti na druge zaposlenike ili podređene. Uključuje postupak dopuštanja da se vaši zadaci ili zadaci vaših zaposlenika prerasporede ili prerasporede drugim zaposlenicima, ovisno o trenutnom opterećenju. Menadžer s dobrim vještinama delegiranja sposoban je učinkovito i djelotvorno preraspodijeliti zadatke i dati ovlasti pravim zaposlenicima. Kada se delegiranje izvrši učinkovito, to pomaže u olakšavanju učinkovitog izvršenja zadatka.

Delegiranje pomaže menadžeru da izbjegne gubljenje vremena, optimizira produktivnost i osigurava odgovornost i odgovornost zaposlenika. Svaki menadžer mora imati dobre sposobnosti delegiranja kako bi postigao optimalne rezultate i postigao potrebne rezultate u produktivnosti.

5. Rješavanje problema

Rješavanje problema je još jedna bitna vještina. Dobar menadžer mora imati sposobnost rješavanja i rješavanja čestih problema koji se mogu pojaviti u tipičnom radnom danu. Rješavanje problema u upravljanju uključuje prepoznavanje određenog problema ili situacije, a zatim pronalaženje najboljeg načina za rješavanje problema i pronalaženje najboljeg rješenja. To je sposobnost rješavanja stvari čak i kada prevladavajući uvjeti nisu u redu. Kad je jasno da menadžer ima velike vještine rješavanja problema, to ga razlikuje od ostatka tima i daje podređenima povjerenje u njegove menadžerske vještine.

6. Motivirajuće

Sposobnost motivacije je još jedna važna vještina u organizaciji. Motivacija pomaže donijeti željeno ponašanje ili odgovor zaposlenika ili određenih dionika. Brojne su taktike motivacije koje menadžeri mogu koristiti, a odabir pravih može ovisiti o karakteristikama kao što su kultura tvrtke i tima, osobnosti tima i još mnogo toga. Dvije su primarne vrste motivacije koje upravitelj može koristiti. To su unutarnja i vanjska motivacija.

Poanta

Upravljačke vještine skup su sposobnosti koje uključuju stvari poput poslovnog planiranja, donošenja odluka, rješavanja problema, komunikacije, delegiranja i upravljanja vremenom. Iako različite uloge i organizacije zahtijevaju upotrebu različitih skupova vještina, upravljačke vještine pomažu profesionalcu da se istakne i istakne bez obzira na njihovoj razini. U najvišem su menadžmentu ove vještine ključne za dobro vođenje organizacije i postizanje željenih poslovnih ciljeva.

Dodatni resursi

Hvala vam što ste pročitali Financijski vodič za upravljačke vještine. Finance je vodeći pružatelj resursa za karijeru Karijera Pretraživanje Knjižnica resursa za karijeru Finance. Sastavili smo najvažnije resurse za karijeru za bilo koji posao u korporativnim financijama. Od priprema za intervju do životopisa i opisa poslova, pokrivamo vas kako biste pronašli posao iz snova. Istražite vodiče, predloške i širok raspon besplatnih izvora i alata za financijske profesionalce. Da biste nastavili učiti i napredovati u karijeri, dodatni resursi u nastavku bit će vam od pomoći:

  • Adaptivno vođstvo Adaptivno vodstvo Adaptivno vodstvo model vodstva koji su uveli Ronald Heifetz i Marty Linsky. Heifetz ga definira kao čin mobilizacije skupine pojedinaca da se nose s teškim izazovima i na kraju izađu trijumfalni. Danas se percepcija vođe ljudi uvelike razlikuje od prošlih nekoliko
  • Upravljanje krizama Upravljanje krizama Upravljanje krizama uključuje suočavanje s krizama na način koji minimalizira štetu i omogućuje pogođenoj organizaciji da se brzo oporavi.
  • Interpersonalne vještine Interpersonalne vještine Interpersonalne vještine su vještine potrebne za učinkovitu komunikaciju, interakciju i rad s pojedincima i skupinama. Oni s dobrim međuljudskim vještinama snažni su verbalni i neverbalni komunikatori i često se smatraju „dobrim s ljudima“.
  • Osobine vodstva Osobine vodstva Osobine vodstva odnose se na osobne osobine koje definiraju učinkovite vođe. Vodstvo se odnosi na sposobnost pojedinca ili organizacije da vodi pojedince, timove ili organizacije prema ispunjenju ciljeva. Vodstvo igra važnu funkciju u upravljanju