Organizacijski razvoj - definicija, blagodati, proces

Organizacijski razvoj može se definirati kao metodologija zasnovana na ciljevima koja se koristi za pokretanje promjene sustava u entitetu. Organizacijski razvoj postiže se promjenom u komunikaciji Komunikacija Biti sposoban učinkovito komunicirati jedna je od najvažnijih životnih vještina koju treba naučiti. Komunikacija se definira kao prijenos informacija radi boljeg razumijevanja. To se može učiniti vokalno (verbalnom razmjenom), pisanim medijima (knjige, web stranice i časopisi), vizualno (pomoću grafikona, grafikona i karata) ili neverbalnim procesima ili njihovom potpornom strukturom. Proučavanje ponašanja zaposlenika omogućuje profesionalcima da ispitaju i promatraju radno okruženje i predviđaju promjene, koje se potom provode za postizanje zdravog organizacijskog razvoja.

Organizacijski razvoj

Blagodati organizacijskog razvoja

Povećavanje produktivnosti i učinkovitosti donosi brojne prednosti. Jedan od najboljih načina za poticanje pozitivnih rezultata u ovim mjernim podacima je upotreba dobro promišljene organizacijske strukture razvoja. Organizacijski razvoj koristi se za opremanje organizacije pravim alatima kako bi se mogla prilagoditi i pozitivno (profitabilno!) Odgovoriti na promjene na tržištu. Prednosti organizacijskog razvoja uključuju sljedeće:

1. Kontinuirani razvoj

Subjekti koji sudjeluju u organizacijskom razvoju kontinuirano razvijaju svoje poslovne modele. Organizacijski razvoj stvara stalni obrazac poboljšanja u kojem se strategije razvijaju, ocjenjuju, provode i procjenjuju na rezultate i kvalitetu.

U osnovi, proces gradi povoljno okruženje u kojem poduzeće može prihvatiti promjene, kako iznutra tako i izvana. Promjena se koristi kako bi se potaknulo povremeno obnavljanje.

2. Povećana horizontalna i vertikalna komunikacija

Značajna zasluga za organizacijski razvoj je učinkovita komunikacija, interakcija i povratne informacije u organizaciji. Učinkovit komunikacijski sustav zaposlenike usklađuje s ciljevima, vrijednostima i ciljevima tvrtke.

Otvoreni komunikacijski sustav omogućuje zaposlenicima da shvate važnost promjena u organizaciji. Aktivni organizacijski razvoj povećava komunikaciju u organizaciji, uz neprestano dijeljenje povratnih informacija radi poticanja poboljšanja.

3. Rast zaposlenika

Organizacijski razvoj stavlja važan naglasak na učinkovitu komunikaciju koja se koristi za poticanje zaposlenika da izvrše potrebne promjene. Mnoge promjene u industriji zahtijevaju programe razvoja zaposlenika Obuka i razvoj zaposlenika Obuka i razvoj zaposlenika odnosi se na kontinuirane napore poduzeća da poboljša performanse svojih zaposlenika. Tvrtke teže osposobljavanju i razvoju zaposlenika korištenjem niza obrazovnih metoda i programa. . Kao rezultat toga, mnoge organizacije rade na poboljšanju vještina svojih zaposlenika kako bi ih opremile tržišno relevantnijim vještinama.

4. Poboljšanje proizvoda i usluga

Inovacija je jedna od glavnih blagodati organizacijskog razvoja i ključni je čimbenik koji doprinosi poboljšanju proizvoda i usluga. Jedan od pristupa promjenama je razvoj zaposlenika - kritična žarišna točka je nagrada za motivaciju i uspjeh.

Uspješno angažiranje zaposlenika dovodi do povećanih inovacija i produktivnosti. Kroz analizu konkurencije, očekivanja potrošača i istraživanje tržišta, organizacijski razvoj potiče promjene.

5. Povećane profitne marže

Organizacijski razvoj na mnogo različitih načina utječe na dno dna. Kao rezultat povećane produktivnosti i inovacija, dobit Neto prihod Neto prihod ključna je stavka, ne samo u računu dobiti i gubitka, već u sva tri temeljna financijska izvješća. Iako se do nje dolazi kroz račun dobiti i gubitka, neto dobit se koristi i u bilanci i u izvještaju o novčanom tijeku. i povećanje učinkovitosti. Troškovi se spuštaju jer organizacija može bolje upravljati fluktuacijom zaposlenih i izostancima s posla. Nakon usklađivanja ciljeva subjekta, može se u potpunosti usredotočiti na razvoj i kvalitetu proizvoda i usluga, što dovodi do poboljšanja zadovoljstva kupaca.

Proces organizacijskog razvoja

Konvencionalni pristup u procesu organizacijskog razvoja model je akcijskog istraživanja. Ovaj model koriste mnoge organizacije za vođenje procesa OD. Podrazumijeva ono što njegovo ime opisuje - istraživanje i djelovanje.

Međutim, postupak OD-a ima mnogo više od pukog istraživanja i razvoja. Postoji više petlji koje se koriste za prijenos povratnih informacija, što čini organizaciju osjetljivijom na promjene.

Komponente modela akcijskog istraživanja

Model akcijskog istraživanja sastoji se od šest ključnih komponenata:

1. Dijagnoza problema

Proces razvoja organizacije započinje prepoznavanjem problema. Metoda dijagnoze obično se odvija u obliku prikupljanja podataka, procjene uzroka, kao i početne istrage radi utvrđivanja mogućnosti.

2. Povratne informacije i procjena

Korak povratnih informacija i procjene često uključuje pravilno ispitivanje utvrđenih problema tako da postoji duboko razumijevanje trenutnog izazova. To može uključivati ​​procjenu dokumenata, fokus grupa Fokus grupa Fokus grupa sastoji se od skupine pojedinaca kojima se postavljaju pitanja o njihovim mišljenjima i stavovima o određenim proizvodima, uslugama ili konceptima. , ankete kupaca ili zaposlenika, zapošljavanje savjetnika i intervjuiranje trenutnih zaposlenika. Prikupljene informacije koriste se za ponovnu procjenu izazova u prvom koraku.

3. Planiranje

Jednom kada organizacija definira i shvati svoj izazov, sastavlja se akcijski plan. Plan utvrđuje sve intervencijske mjere koje se smatraju prikladnima za predmetni problem. Mjere obično uključuju stvari poput seminara za obuku, radionice, team building team building Team building Team building odnosi se na aktivnosti koje poduzimaju grupe ljudi kako bi povećali njihovu motivaciju i pojačali suradnju. Mnogi ljudi koriste sintagme sintagme "team building" i "timski rad". Međutim, to su dva različita pojma. Dok team building stavlja naglasak na stvaranje grupa i promjenu sastava ili strukture timova. Uz to, mjerljivi ciljevi, koji definiraju očekivane rezultate, čine sastavni dio cjelokupnog plana.

4. Intervencija i provedba

Jednom kada je plan uspostavljen, započinje faza intervencije. Budući da je proces organizacijskog razvoja složen, procesi implementacije su ključni element modela. Primjerice, ako se predavanjima daje prednost u odnosu na druge metode, rezultati ispitivanja činit će osnovu na kojoj se ocjenjuje postupak vježbanja. Cilj je u ovom trenutku osigurati da se izvrše potrebne promjene. Ako to nije slučaj, procjenjuje se povratna informacija i koristi se za ostvarivanje potrebne promjene.

5. Procjena

Čim je plan intervencije dovršen, procjenjuje se ishod promjene u organizaciji. Ako se ne dogodi potrebna promjena, organizacija traži uzrok. Prilagodbe se vrše kako bi se osiguralo uklanjanje prepreke.

6. Uspjeh

Uspjeh označava da se dogodila željena promjena. Uspostavljeni su odgovarajući plan i standardi učinkovitosti kako bi se osiguralo da je nova sklopka održiva. Stalno praćenje potrebno je kako bi se osiguralo da provedene promjene potraju. Nadalje, kako se tržišta i organizacije mijenjaju, mogu se pojaviti novi problemi koji vode poticaju za daljnji razvoj. Velike organizacije kontinuirano se razvijaju.

Završne misli

Organizacijski razvoj je presudan, jer pomaže organizacijama da prijeđu u produktivniju fazu. Promjena pomaže u donošenju novih ideja i načina rada i osigurava da je subjekt inovativan i profitabilan.

Više resursa

Finance nudi financijsko modeliranje i vrednovanje analitičara (FMVA) ™ FMVA® certificiranje Pridružite se 350.600+ učenika koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrari certifikacijskog programa za one koji žele svoju karijeru podići na višu razinu. Kako biste nastavili učiti i napredovati u karijeri, sljedeći financijski izvori će vam biti od pomoći:

  • Birokracija Birokracija Sustav za održavanje jedinstvene vlasti unutar i među institucijama poznat je pod nazivom birokracija. Birokracija u osnovi znači vladati uredom.
  • Društveno odgovorno poslovanje (DOP) Društveno odgovorno poslovanje (DOP) Društveno odgovorno poslovanje (DOP) odnosi se na strategije koje tvrtke provode u akciju kao dio korporativnog upravljanja koje su osmišljene da
  • Programi ručka i učenja Ručak i učenje Programi ručka i učenja ponekad se nazivaju „učenje za ručkom“ ili „smeđe vreće“ zbog smeđih vrećica koje se koriste za ručak. Većina tvrtki
  • Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom čin je nadzora različitih aktivnosti i zadataka unutar organizacije kako bi se osiguralo da proizvodi i usluge koji se nude, kao i