Financijsko modeliranje za investicijsko bankarstvo - Institut za korporativne financije

U investicijskom bankarstvu, financijsko modeliranje Što je financijsko modeliranje Financijsko modeliranje provodi se u programu Excel kako bi se predvidjelo financijsko poslovanje tvrtke. Pregled što je financijsko modeliranje, kako i zašto graditi model. potreban je za širok raspon usluga i transakcija, uključujući spajanja, preuzimanja, otkup leverageom. Otkup leveragedom (LBO) Otkup leverageom (LBO) je transakcija u kojoj se poduzeće stječe koristeći dug kao glavni izvor plaćanja. LBO transakcija obično se događa kada se tvrtka s privatnim vlasničkim kapitalom (PE) zaduži koliko god može od raznih zajmodavaca (do 70-80% nabavne cijene) kako bi postigla interni povrat IRR> 20%, a preuzimanje kapital, dug i hibridna tržišta. Klijenti banaka kojima su potrebni modeli mogu biti vlade, institucije,korporacije Korporacija Korporacija je pravna osoba koju su stvorili pojedinci, dioničari ili dioničari, s ciljem poslovanja radi profita. Korporacije smiju sklapati ugovore, tužiti i tužiti se, posjedovati imovinu, doznačiti savezne i državne poreze i posuđivati ​​novac od financijskih institucija. i neprofitne organizacije širom svijeta. Posao izrade modela u programu Excel obično izvodi analitičar ili suradnik.

Financijsko modeliranje za investicijsko bankarstvo