Financijsko modeliranje NCFM - Institut za korporativne financije

Tečaj financijskog modeliranja NCFM testirat će vaše znanje o izgradnji modela s poslovnim slučajem na tvrtki za financijsko istraživanje. NCFM nudi širok spektar tečajeva i modula iz različitih područja financija, uključujući terminske ugovore o izvedenicama. Futures ugovor je ugovor o kupnji ili prodaji temeljne imovine kasnije za unaprijed određenu cijenu. Također je poznat kao izvedenica jer budući ugovori svoju vrijednost dobivaju iz temeljne imovine. Ulagači mogu kupiti pravo kupnje ili prodaje temeljne imovine naknadno po unaprijed određenoj cijeni. , bankarstvo, riznica, roba, modeliranje, upravljanje, vrijednosni papiri Javne vrijednosne papire Javne vrijednosne papire ili tržišne vrijednosnice ulaganja su kojima se otvoreno ili lako trguje na tržištu. Vrijednosni papiri su ili na glavnici ili na osnovi duga. , i više.Tečajevi se nude preko NSE India.

Financijsko modeliranje NCFM